Sully´s webVodní hry

Léto 2008 a studie Sullyho skoku :o)

Léto 2006

Září 2005 - z vodního cvičení záchranářů

2005

   2005 - hra s dummy

2005 - video

hra s vodou z hadice... 1 MB skok do vody... 950 kB

2004 - z tréninku na zkoušku ZVP1 :-)

Léto 2004