Sully´s webZáchranářský výcvik

Nácvik vyhledání v sutinách

Slaňování

Plošné vyhledání

Nácvik vyhledání v lavinách

Dovednost na překážkách